Kutsal Kitap'ınız: Yasa, Tarih, Şiir, Peygamberlik, Müjdeler, Mektuplar, Vahiy

"Your Bible" is a cell-phone friendly intro to a book that has turned countless ruined and hopeless lives around. İt's the story of the God we will never find unless He chooses to reveal Himself. "Kutsal Kitap', sayısız perişan yaşamlara ümit getiren bir eserdir. Kendisini bize göstermek istemedikçe Tanrı'yı hiç bulamayacağız. Kutsal Kitap'ta O'nu buluruz ve Kutsal Kitap'ınız bize yol gösterir. More

Available ebook formats: epub

About Pınarbaşı Yayınlar

Pinarbaşı Yayınlar (Fountainhead Publications) is an agency dedicated to finding, translating, editing and publishing Turkish language books that may be of interest to non-Turkish readers, and English language books that may be of interest to Turkish readers. Most such books will be in subject areas that discuss Christian faith and practice in ways that will encourage Turks from Muslim background who with to follow Jesus Christ as their Savior and Lord.

Pinarbaşı Yayınlar, Türk olmıyan okuyuculara Türkçe kitaplarını, Türk olan okuyuculara ise İngilizce kitaplarını arayıp bulmak, çevirmek, düzenlendirmek ve e-kitap halinde yayınlandırmaya adanmış bir ajanstır. Bu kitapların çoğu, Kurtarıcı'yla Rab'bi olarak İsa Mesih'in ardından yürümek isteyen Müslüman asılı Türkleri cesaretlendirecek yollarıyla Hırıstiyan inançlarıyla uygulanmasi konu alanlarinda olacaklardır.

Report this book