Πυρηνικά: Τουρκία όπως Β. Κορέα;

Μελετάται το εάν μπορεί να ευσταθεί μία υπόθεσης εργασίας κατά την οποία η Τουρκία σε σύνδεση με τις πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας και μετρίασης κλιματικής αλλαγής της ΕΕ μπορεί τουλάχιστον να διερευνήσει την επιλογή ανάπτυξης πυρηνικού οπλοστασίου. Για να επιτευχθεί η μελέτη, αρχικά διαπιστώνεται η ύπαρξη σύνδεσης για την Β. Κορέα ως προς αντίστοιχες πολιτικές τις Κίνας.
Available ebook formats: epub
About Georgios Zizopoulos

Mr. Zizopoulos G. Ast., is an inquisitive and proactive young scholar with an eclectic range of interests.
Respectively to his strong interest in inter-sectoral approaches in natural resource management and energy policies, he is holding two postgraduate titles.
Although his background is primarily based on natural and applied sciences, nevertheless he is characterized by an anhropo-centric view of science. the latter is apparent through his published work.
Furthermore, understands modern reality of labor and undertaking -- in which someone will have to be occupied in more than one sector through his life -- as a chance for rising the challenge. In this vein, publishing his research, should be considered.
In his first e-book, the elaboration of such a novel subject and delicate issue has been carried out successfully with a high level of excellence.

Read Georgios Zizopoulos's Smashwords Interview
Learn more about Georgios Zizopoulos

Also by This Author

Reviews of Πυρηνικά: Τουρκία όπως Β. Κορέα; by Georgios Zizopoulos

This book has not yet been reviewed.
Report this book