திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்

மருந்து அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் கூறும் இந்த பத்து பாடல்களை புரிந்துகொண்டு வாழ்வில் கடைப்பிடித்தல். வாழ்நாள் முழுமைக்கும் எந்த நோயும் அண்டாமல் வாழலாம். ஒருவேளை தற்போது நோய் கண்டவராக இருந்தால் அனைத்து வகையான நோய்களும் நிச்சயமாக குணமாகும்.

2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருவள்ளுவர் எழுதிய மருந்து அதிகாரத்தின் குறள்களுக்கு, இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப விளக்க உரை எழுத முயற்சி செய்கிறேன். More
Download: epub mobi (Kindle) pdf Online Reader
About Raja Mohamed Kassim

Natural Healer- Reiki Master - Acupuncturist, Varma Healer - Natural health advisor - Book author

-Reiki Master – Usui Method
-Kundalini Reiki Master
-Diploma in Varma Touch – Thoduvarmam
-Cert In Indian Acupuncture
-Aura Cleansing – Chakra Therapy
-Cert In Personal Psychology & Brain Learning Techniques

Report this book