Χρήσιμες πρακτικές Reduce - Reuse - Recycle

Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο με τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας να μειώσει (reduce), επαναχρησιμοποιήσει (reuse) και να ανακυκλώσει (recycle) τα απορρίμματα που παράγει έτσι ώστε να προστατέψει το περιβάλλον και παράλληλα να εξοικονομήσει χρήματα.

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 10% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Δήμητρα Καφφέ

Η Δήμητρα Καφφέ είναι διπλωματούχος του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με αντικείμενο ειδίκευσης το Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ανήκει στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών προγραμμάτων Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. Επίσης, είναι ενταγμένη στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.) του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.), το Μητρώο Αξιολογητών επενδυτικών προτάσεων του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) και το Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Η επαγγελματική της δραστηριότητα, ξεκίνησε το 2006 ως αυτοαπασχολούμενη ιδρύοντας το δικό της γραφείο περιβαλλοντικών μελετών με έδρα τον Τύρναβο το οποίο και λειτουργούσε μέχρι και το τέλος του 2012. Το κύριο αντικείμενο εργασιών ήταν η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έκδοση περιβαλλοντικών όρων δημοσίων έργων και ιδιωτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Θεσσαλίας. Από το 2014 ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων διδάσκοντας μαθήματα σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. και τον γραμματισμό «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Τα κύρια ενδιαφέροντά της είναι το περιβάλλον και η προστασία του και δραστηριοποιείται σε αντίστοιχα θέματα με στόχο την ορθή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση της κοινής γνώμης. Τέλος, από το 2017 ασχολείται με την συγγραφή βιβλίων με κύρια θεματολογία το περιβάλλον και την προστασία του.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitra Kaffe is a graduate of the Department of Environmental Engineering of the Polytechnic School of the Democritus University of Thrace. Also she has a postgraduate degree in Environmental Design of Infrastructure Works by the Hellenic Open University.
She is a certified adult trainer of non-formal education by National Organization for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance in Greece. Also she belongs to the register of certified instructors of employee programs of Labor Force Employment Organization in Greece.
She is incorporated in the Register of Scientific Associates of the Labor Institute of the General Confederation of Workers of Greece, the Register of Investment Interpreters of the Intermediate Body of the Operational Program Competitiveness and Entrepreneurship and the Register of Scientific Associates and Experts of the Hellenic Society for Local Development and Local Government.
Her professional activity began in 2006 as self-employed by setting up her own Environmental Studies Office based in Tyrnavos, which was operating until the end of 2012. The main objective of the project was the elaboration of environmental impact studies and the publication of environmental terms for public works and private activities in the region of Thessaly.
Since 2014, she has been involved in adult education by teaching environmental and protection courses in Public Institute of Vocational Training and "Environmental Education" in Second Chance Schools. Her main interests are the environment and its protection, and she is active in relevant issues aiming at the correct and complete information of the public opinion. Finally, since 2017 she has been writing books with the main subject matter of the environment and its protection.

You can find her at:

Website: https://dk-ebooks.blogspot.com/
Facebook: /KaffeDimitra
Twitter: @dimitra_kaffe
Youtube: E-books by Δήμητρα Καφφέ
email: ebooks.by.dimitra.kaffe@gmail.com

Videos

Χρήσιμες πρακτικές reduce - reuse - recycle
Ένα βίντεο - παρουσίαση του ebook "Χρήσιμες πρακτικές reduce - reuse - recycle" της Δήμητρας Καφφέ.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book