مگس های مرده

Rated 5.00/5 based on 1 reviews
کتاب "مگس های مرده" برای تمام کسانی است که سهمی از پرواز نبرده اند. آنان که در صف های طولانی بی سرانجام ایستاده اند تا حقّشان را از کسانی بگیرند که از وجود هر صفی بی خبرند. آنان که شهروندان درجه ی دوی جهان حساب می شوند. این کتاب بهانه ی "فریادی مشترک" است برای "دردی مشترک"، چنان که شاملوی بزرگ گفت. امیدوارم که خودش را در دل تمام کسانی که فریادی در گلو حبس کرده اند، جا کند
Download: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader

Also by This Author

Related Category

Essay > Literature

Reviews

Review by: A. Paymon Bahremand on March 20, 2018 :
از خواندن این کتاب شعر واقعا لذت بردم و امیدوارم کتابهای بیشتری از این نویسنده بزودی به چاپ برسد
Excellent Book! I really enjoyed reading this poetry book of Mr. Reza Amiri. Well done! I look forward to reading more books of this author. Truly 5 Srar!
Paymon - پیمان
(review of free book)
Report this book