با من سخن بگو - Ba Man Sokhan Begoo

این کتاب مجموعه ای ست از شعرهای عاشقانه و شعرهایی که از چشمه ی جوشان و دلنواز عشق سرچشمه گرفته اند. انگیزه ی همه ی شعرهای این کتاب از مادر مهربان عشق متولّد شده است... یا عشق میان عاشق و معشوق، یا عشق میان دو دوست و دو انسان، و یا عشق به زندگی و ذاتِ خوبی های جهان هستی

(A Collection of love poems by A. Paymon Bahremand in Persian / Farsi) More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
Words: 5,340
Language: Persian
ISBN: 9781370428212

Related Category

Essay > Literature

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book