สร้างเว็บแอปพลิเคชัน ระบบบันทึกกล่องแช่แข็งงานวิจัยใน 5 ขั้นตอน

หนังสือเล่มนี้รวบรวมขั้นตอนวิธีการ และโค้ดที่ใช้ สำหรับสร้างระบบบันทึกฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงผ่านทางเบราว์เซอร์ด้วยโปรแกรม เอ็นจีร็อค เป็นระบบที่เตรียมได้ง่ายๆโดยใช้โปรแกรมโอเพนซอร์สทั้งหมด

Available ebook formats: epub

About สมชาย แสงอำนาจเดช

I was born in Suphanburi Province, which is about one hundred kilometers northward from Bangkok, Thailand. I am a baby boomer and has a bachelor's degree in Pharmacy and a master's degree in Pharmacology from Chulalongkorn University. In 2001, I received a doctorate degree (D.Phil.) from the United Kingdom.

Since then, I have been a lecturer at Naresuan University in Phitsanulok. I love learning new things especially by self-education using many kinds of media. Because there are plenty of resources in our university, I've learned and discovered a lot.

The ebook on the building of a simple web-app was my first self-publishing book. That was an absolutely exciting experience. I loved making it and promise to improve its quality to enjoy my readers.

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book