சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இனிப்பான செய்திகள்

நோயைகண்டு பயம் கொள்ளாதீர்கள். மருத்துவமோ தீர்வோ இல்லாத நோயே இந்த உலகில் கிடையாது. வியாபாரிகளிடம் சிக்கி உங்கள் உடலையும் பொருளையும் வீணாக்காதீர்கள். இந்த நூலில் கூறப்பட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் சர்க்கரை நோயை முற்றாக குணபடுத்தலாம். More

Available ebook formats: epub mobi html

First 30% Sample: epub mobi (Kindle) Online Reader
About Raja Mohamed Kassim

Natural Healer- Reiki Master - Acupuncturist, Varma Healer - Natural health advisor - Book author

-Reiki Master – Usui Method
-Kundalini Reiki Master
-Diploma in Varma Touch – Thoduvarmam
-Cert In Indian Acupuncture
-Aura Cleansing – Chakra Therapy
-Cert In Personal Psychology & Brain Learning Techniques

Report this book