Determinato La Natura Misteriosa di Mancato & Riuscito - Xác định Bản chất Bí ẩn của Thất bại & Thành công

C'è una causa che è ancora considerata vaga per il successo o il fallimento di qualcuno - mentre è in realtà molto chiaro e specifico - che possiamo identificare pienamente per decidere da soli.
Có một nguyên nhân vẫn được coi là rất mơ hồ cho sự Thành công hay Thất bại của bất kỳ ai - trong khi thực sự là nó lại rất rõ ràng và cụ thể - mà chúng ta hoàn toàn có thể xác định được để tự quyết định.

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
Words: 4,150
Language: Italian
ISBN: 9781370655526
About Hải. CaoHoàng

I am: Hoàngcao Hải - born in 1971 - in Hanoi - Vietnam.
I am currently doing independent research and doing freelance work.
I am the author of: Absolute Theory 2011 and has developed into a new Doctrine (type of science) - for everything .
Unfortunately,because I'm just a lone individual - self-realization - so I'm having a lot of trouble getting publicity.
Because it is not only completely different, there are many opposite points to current scientific theories - but it has the potential to be more specific and closer to reality - so much needed to add to our common knowledge repository.
So, many Sincere thanks to the Internet - Google and Smashwords.
Hải.CaoHoàng is my pseudonym - and It is also called my name as European-American style.

Tôi là : Hoàngcao Hải - sinh năm 1971 - ở Hà Nội - Việt Nam.
Hiện nay Tôi làm Nghiên cứu Độc lập và hoạt động Tự do.
Tôi là tác giả của : Lý thuyết Tuyệt đối 2011 - và đã phát triển thành một Hệ thống Học thuyết mới (theo kiểu Khoa học) - cho Tất cả mọi Thứ.
Chỉ đáng tiếc rằng : bởi vì tôi chỉ là một cá nhân đơn độc - tự thực hiện - nên tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn để công bố rộng rãi.
Bởi vì nó không những là hoàn toàn khác biệt mà còn có rất nhiều điểm đối nghịch so với các lý thuyết khoa học hiện hành. - nhưng nó lại có khả năng để xác định cụ thể và sát với thực tế hơn - cho nên rất cần thiết để bổ sung thêm vào kho tàng kiến thức chung của chúng ta.
Vì vậy, rất chân thành cảm ơn Internet - Google và Smashwords.
Hải.CaoHoàng là bút danh của tôi - và cũng là cách gọi tên của tôi theo kiểu Âu - Mỹ.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book