MendA

Huỳnh Lê Nhật Tấn
MendA
thơ

Copyrighted by Huỳnh Lê Nhật Tấn
Published by Kệ Sách eBook - 2011
Smashwords edition
ISBN: 978-1-4524-0561-2 More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
Published by Kệ Sách eBook
Words: 13,410
Language: Vietnamese
ISBN: 9781452405612
About Huỳnh Lê Nhật Tấn

Huỳnh Lê Nhật Tấn

Nhà thơ. Họa sĩ.

Sinh năm 1973 tại Tp.Đà Nẵng.

Tác phầm chính: Men Da (Tập thơ - Da Vàng 2009)

Triền lãm Tranh Thơ - Graphic art chủ đề "Dấu Nối Sinh Tồn" (Hà Nội 2009).

Và nhiểu thơ, bài viết trên Hợp Lưu, Da Màu, Tiền vệ, talawas,

Evăn, Văn Chương Việt, Sông Hương...

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book