דנ"א רוחני - שיטה להארה רוחנית

האם קיים משהו נטול מסה פיזית או מגנטית שמקשר בין אנשים או מאחד אותם? האם קיימת מערכת, שלא ניתנת לקליטה על ידי חמשת החושים שלנו, שמאחדת את כולנו, לא משנה כמה אנשים מרוחקים מבחינה פיזית, ללא הגבלת זמן או מקום, שנוכל לכנותה "מערכת רוחנית"?
ספר זה מייסד שיטה מובנית לאדם להבין, להכיר, לנהל ולתחזק מערכת רוחנית, על מנת להשיג שלום ושלווה. More

Available ebook formats: epub

About Abraham Aizenman

Abraham tiene propiedades extremas y complementarias: Es idealista, soñador y artista, espiritual y sensible a la naturaleza, con un excelente poder de abstracción, pero también es realista, con los pies sobre la tierra, metódico e inmune a la fantasía.
Por más de 25 años, ha explorado temas esotéricos, específicamente en el área de Cabalá.
De temprana edad Abraham comenzó a preguntarse si hay algo que sin poseer masa física o magnética, comunica o une a la gente. Algo intangible que aunque no se podía distinguir por ninguno de sus cinco sentidos, sí existía y lo unía a la gente. Un sistema «imperceptible» que une a la gente no importa cuán lejos se está físicamente, sin limitación de tiempo ni espacio. Abraham comenzó a intuir la existencia del sistema espiritual y ahora ha llegado el momento de publicar y compartir sus notas y conocimientos acumulados en el tema de la espiritualidad con este libro.
============================================
Abraham has extreme and complementary properties: he’s spiritual, idealistic, artistic, and sensitive to nature with an excellent power of abstraction, but as well, he’s realistic and have his feet on the ground, he is disciplined, statist, precise and immune to fantasy.”
For more than 25 years, he has explored esoteric themes, specifically in the area of Kabbalah.
Abraham has published articles in different subjects and languages. Abraham directed, wrote and produced the short film: Beshert (Twin Souls), a love story based on Kabbalah.
Abraham began to ask himself if there was something that, without having physical mass or magnetism, communicated between or united people. If there was a system which, though imperceptible to our five sense, exists and unites us all, no matter how far apart people are physically, not limited by time or space, which we could call a “spiritual system.”
Abraham is sharing his accumulated knowledge, notes and advices for those in the path of spirituality.
Abraham brings us in this, his first book, a structured method to help us to recognize and to manage the spiritual system of each of us explaining in general terms the spiritual composition of a person, his spiritual DNA.
=======================================================================
במשך למעלה מ -25 שנה חקר אברהם את נושאי הנסתר, במיוחד בתחום הקבלה.
מגיל צעיר אברהם החל לשאול את עצמו האם קיים משהו נטול מסה פיזית או מגנטית שמקשר בין אנשים או מאחד אותם. האם קיימת מערכת, שלא ניתנת לקליטה על ידי חמשת החושים שלנו, שמאחדת את כולנו, לא משנה כמה אנשים מרוחקים מבחינה פיזית, ללא הגבלת זמן או מקום, שנוכל לכנותה "מערכת רוחנית".
אברהם חולק את הידע שלו לכל אלה הנמצאים בדרך לרוחניות עם שיטה מובנית, על מנת לסייע לנו לזהות ולשלוט במערכת הרוחנית של כל אחד מאתנו, תוך מתן הסבר באופן כללי על ההרכב הרוחני של האדם, הדנ"א הרוחני שלו.

Print Edition

Report this book