Nguyên lý của sự Sống để Xác định Bản chất của Tư duy và Ý thức - The principle of life for Determine Nature of the Thinking and Consciousness

Đây là công bố một khám phá đặc biệt quan trọng của tôi về Nguyên lý của sự Sống và Bản chất của Tư duy và Ý thức.
This is to announce my particularly important discovery of the Principle of Life.
Include translations in English - for readers (in other languages) – to use with automatic translation tools.
Add a new contribution to Science - as another nomination for the Nobel Prize. More

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Hải. CaoHoàng

I am: Hoàngcao Hải - born in 1971 - in Hanoi - Vietnam.
I am currently doing independent research and doing freelance work.
I am the author of: Absolute Theory 2011 and has developed into a new Doctrine - for everything .

Unfortunately,because I just a lone individual - self-realization - so I having a lot of trouble getting publicity.
Because it is not only completely different, there are many opposite points to current scientific theories - but it has the potential to be more specific and closer to reality - so much needed to add to our common knowledge repository.

I have identified and identified things that are of great importance and which are of vital importance to the lives of our humanity - so I am determined to affirm and spread them widely Everyone - through the publication of these Books.

As a result, my book is primarily about publication of unique and novel findings from individual research results - along with specific and useful application solutions , not simple are literary works.- so you Other languages can be read through the Google Translate app that can still be felt to understand.

Because of that
In my book there is always a translation in English - for readers (in other languages) – to use with automatic translation tools.

Therefore, with the information that can benefit the society - I will publish for free.
The knowledge can be beneficial to the individual - in popularity - I will publish at the minimum price.
The remaining rates - in the specialized field - will depend on my work and the ability to create benefits for readers.

You will believe in self-verification!

Thank you for watching!
And special is many Sincere thanks to the Internet - Google and Smashwords.
Hải.CaoHoàng is my pseudonym - and It is also called my name as European-American style.

Tôi là : Hoàngcao Hải - sinh năm 1971 - ở Hà Nội - Việt Nam.
Hiện nay Tôi làm Nghiên cứu Độc lập và hoạt động Tự do.
Tôi là tác giả của : Lý thuyết Tuyệt đối 2011 - và đã phát triển thành một Hệ thống Học thuyết mới - cho Tất cả mọi Thứ.

Chỉ đáng tiếc rằng : bởi vì tôi chỉ là một cá nhân đơn độc - tự thực hiện - nên tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn để công bố rộng rãi.
Bởi vì nó không những là hoàn toàn khác biệt mà còn có rất nhiều điểm đối nghịch so với các lý thuyết khoa học hiện hành. - nhưng nó lại có khả năng để xác định cụ thể và sát với thực tế hơn - cho nên rất cần thiết để bổ sung thêm vào kho tàng kiến thức chung của chúng ta.

Tôi đã phát hiện và xác định được những điều đáng coi trọng và những thứ có tầm quan trọng thiết yếu cho cuộc sống của Nhân loại chúng ta - cho nên tôi đang quyết tâm để khẳng định và truyền bá thật rộng rãi về chúng đến tất cả mọi người - thông qua việc xuất bản những cuốn Sách này.

Do đó , sách của tôi chủ yếu là những công bố về các khám phá độc đáo và mới lạ từ các kết quả nghiên cứu riêng - cùng với những giải pháp áp dụng cụ thể và hữu ích , chứ không phải là các tác phẩm văn học đơn thuần.- cho nên các bạn ( ở các ngôn ngữ khác ) có thể đọc chúng qua ứng dụng Google Translate mà vẫn có thể cảm nhận để hiểu được.

Vì như thế
Trong sách của tôi luôn có kèm theo bản dịch sang tiếng Anh - để bạn đọc ở các ngôn ngữ khác tiện sử dụng - khi dùng các công cụ dịch thuật tự động.

Vì vậy , với những thông tin có thể đem lại lợi ích chung cho xã hội - tôi sẽ xuất bản miễn phí.
Những kiến thức có thể đem lại lợi ích cho từng cá nhân - ở mức độ phổ thông - tôi sẽ xuất bản ở mức giá tối thiểu.
Các mức giá còn lại - ở phạm vi chuyên ngành - sẽ phụ thuộc vào công sức làm việc của tôi - và khả năng tạo ra lợi ích cho bạn đọc.

Bạn sẽ Tin khi tự mình kiểm chứng !

Rất cảm ơn Bạn đã xem !
Và đặc biệt là rất chân thành cảm ơn Internet - Google và Smashwords.
Hải.CaoHoàng là bút danh của tôi - và cũng là cách gọi tên của tôi theo kiểu Âu - Mỹ.

Read Hải. CaoHoàng's Smashwords Interview
Learn more about Hải. CaoHoàng
About the Series: Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes
To prove the unlimited capabilities of my new Theory System - I will publish works for the Nobel Prize - in all six areas.

Books in Vietnamese - but always with the English version - for you to read (in other languages) conveniently in the use of automatic translation tools.

Include :

1. Nobel Prize in Physics: Dark Origin - published: https://www.smashwords.com/books/view/826176

2. Nobel Prize in Physiology: The Nature of Thinking and Awareness - published:

https://www.smashwords.com/books/view/827152

3. Nobel Prize in Chemistry: Four fundamental discoveries - especially important in the field of chemistry - has been published: https://www.smashwords.com/books/view/827592

4. Nobel Prize in Literature: Only 1 general Ideal – forthcoming:

https://www.smashwords.com/books/view/828198

5. Nobel Prize in Economics and Peace: Absolute Solution for Economics and Peace – forthcoming:

https://www.smashwords.com/books/view/828216

Also in Series: Tự đề xuất cho sáu giải Nobel - Self-nominated for six Nobel prizes

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book