AI och machine learning för beslutstöd inom hälso- och sjukvård

En förstudie kring AI och machine learning som har undersökt möjligheterna att erbjuda automatiserade beslutstöd både till de som jobbar i vården samt för patienten i hens vardag. More
Download: epub
About Marcus Österberg

Marcus Österberg har sedan 1998 jobbat i ett flertal roller kring webben, främst som webbutvecklare och webbstrateg. Webbstrategi för alla är hans första bok, men han har under många år skrivit utredningar, rapporter och utbildningsmaterial som webbkonsult.

Report this book