AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård

En förstudie kring AI och machine learning som har undersökt möjligheterna att erbjuda automatiserade beslutsstöd både till de som jobbar i vården samt för patienten i hens vardag. More
Download: epub
About Marcus Österberg

Marcus Österberg har sedan 1998 jobbat i ett flertal roller kring webben, främst som webbutvecklare och webbstrateg. Webbstrategi för alla (2014) var hans första bok, men han har under många år dessförinnan skrivit utredningar, rapporter och utbildningsmaterial som webbkonsult. Marcus senaste skrivelse är AI för bättre hälsa (2020), en rapport på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet Swelife.

Learn more about Marcus Österberg

Also by This Author

Reviews of AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård by Marcus Österberg

This book has not yet been reviewed.
Report this book