Ilifa Yingcambu Yesono

Kule drama sityhila ubunzima athi amakhosi akwantu ahlangabezane nabo ebomini ukuze abe afikelela kwinqanaba lobukhosi ebomini. Obubunzima kuquka amasela obomi, ndithetha ngotshaba njengokuba simbona uFane ufunwa ngamaxhalanga obomi esesesiswini kunina. Uthi ezalwa kube sele kubaliwe ngaye, simbona ekhulela kwidolophu yase Mthatha kuba abazali bakhe beneenjongo zokusindisa ubomi bakhe. More

Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html

First 5% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Banele Nolayi

UBanele Nolayi uzalwa kumahlaba wase sejonisi phantsi kwentaba yomlengane kwi lali yase Majola, kwi phondo lwase mpuma nkoloni ngumntwana wesixhenxe kwabali shumi elinanye kwisizola sika mama uBongiswa kunye no Tita uMzoli Nolayi, ufunde eMevana JSS amabanga aphantsi, phantsi kwesandla sika Masindwa waqhubeka eMajali Technical High school phantsi kwe sandla sika Fikizolo, kulapha apase khona incwadi yeshumi, ufunde wafumana iInternational Computer Driving License (IDCL) kunye ne Business management Certificate kwa Logika eKapa, uqhubeka nokwenza iDiploma ye Financial Management eCoastal college TVET KwaZulu Natal.

Reviews

Review by: Mzoli Mavimbela on Aug. 14, 2018 : (no rating)
This is an exciting book to read. The characters are well portrayed in this drama. Feel free to but it. Reviewed by Mzoli Mavimbela (Author of CHOSI CHOSI NTSOMI).
(reviewed 3 days after purchase)
Report this book