Dikeledi tša Ntu

Setšo ke bohwa ba rena, ntle le sona tšwelopele e tlaba tathlego. Dikeledi tša Ntu ke kgoboketšo ya direto tša polelo ya Sepedi ye e ngwetšweng ka maikemišetšo a go boloka, go ruta, go lemoša, go thlothloletša le go re gopotša ka tšeo di bego dile gona kgale setšong. More

Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About David Marosa

O belegetšwe Johannesburg a golela Limpopo ga jwale o dula Free State, David Marosa o šoma ele Creative writing facilitator dikolong go feta mengwaga e lesome. O a ngwala le go diragatša direto le go thlophiša dikopano tša ditaragatšo tša direto diholong le go Community Radio Station. Dithuto tša gagwe tša Comprehensive Writing le tša Afrikology di mo file tsebo ye tseneletšeng go athla-athla tša tumelo ya se Aforika. Ke leloko la Botshabelo Writers Club.

Report this book