Mohlodi wa dithothokiso

Thabang Tsolo o qadile ho ngola dilemo tse hlano tse fetileng. Empa o ne a so phatlalatse dibuka tseo a seng a di ngotse.Dingolweng tsa hae o tsepamesitse maikutlo ho batjha,e le ho ba rotloetsa hore ba ithute maleme a bona e leng puo ya lapeng. More

Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html

About Thabang Tsolo

Thabang Tsolo ke letswallwa la Jouberton Klerksdorp,ke seroki/ sethothokisi se ntseng se tla se hola.leha a sale monyane dilemong empa leleme la hae le paqame sesotho.O se a ke ntse letsoho dingolweng tse ngata tse akgang Dipale,dipale kgutshwe le dipadi.

Report this book