مبانی کیفیت میکروبی آب و آلاینده های کم عیار در آب

کیفیت سالم آب آشامیدنی مهترین عامل سلامت انسان و لذا حفاظت از منابع طبیعی آب شامل کنترل و تصفیه فاضلاب های شهری و روان آب های کشاورزی می باید در سرلوحه خط مشی تامین آب آشامیدنی قرار گیرد. این کتاب نحوه شناسائی و کنترل آلودگی میکروبی و آلاینده های غددی شامل مباحث ایجاد موانع فزاینده آلاینده زدائی در مسیر منابع
طبیعی آب و فرایندهای تصفیه و شبکه آبرسانی و مقولات اپیدمیولوژیک را بررسی میکند More

Available ebook formats: epub

About Yusef Jalali

اینجانب پس از دوره تحصیلی متوسطه در دبیرستان شاهرضا در مشهد، به ادامه تحصیل در امریکا در زمینه مهندسی راه و ساختمان (لیسانس، دانشگاه ویسکانسین) و مهندسی محیط زیست (فوق لیسانس، دانشگاه ایالتی اکلاهما، و دکترا، دانشگاه میسوری) با تاکید در سامانه های تصفیه آب و فاضلاب مشغول شدم. بیش از ۳۵ سال در پروژه های آب و فاضلاب،
عمدتا در امریکا، و بعضا در ایران مشغول به کار بودم و در حوزه آکادمیک در دانشگاه علم و صنعت تهران به مدت دو سال، و چند دانشگاه در جنوب کالیفرنیا (از جمله
به صورت نیمه وقت به مدت ۱۸ سال مشغول تدریس دروس مهندسی محیط زیست در سطح لیسانس و فوق لیسانس بوده ام CSULA, CSULB, UCI)
سوابق کاری اینجانب شامل برنامه ریزی، مدیریت و انجام مطالعات فنی و طراحی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و صنعتی در شرکت های خصوصی مهندسین مشاور در
(امریکا و جزئی در ایران، و بعضا کار در شرکت های پیمانکار عمرانی و تاسیسات آب بوده، و همچنین شامل بخش نیمه دولتی (سازمان فاضلاب استان لس آنجلس
و انجام پژوهش های فنی، بویژه در زمینه ضدعفونی پساب، فرآیندهای تصفیه مرحله سوم فاضلاب برای بازیافت مجدد آب، و تصفیه میکروبی گازهای آلی فرار هالوژنی متصاعد از فاضلاب و ابداعی در فرآیند بیوفیلتر گازهای مذکور جهت تصفیه موثر گازهای زیان آور و سرطان زا، و همچنین مهندسی بهره برداری از تاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب، و طراحی پروژه های آبیاری و جمع آوری گاز متان از محل دفن پس ماند های شهری می باشد.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book