میکروب های بیماری زای آبزی

بر مبنی پژوهش های اپیدمیولوژیک گروهی از میکروب های بیماری زای آبزی شناسایی شده اند. این عوامل در سه بخش باکتری ها (۱۹ فصل) انگل ها (۱۶ فصل) و ویروس ها (۱۰ فصل) از نظر رده بندی علمی و ویژگی های زیست شناسی، بیماری های مربوطه و نشانه های آن، چگونگی انتقال و انتشار بیماری، راندمان فرایند های تصفیه آب در کنترل آن، روش های آزمایشگاهی شناسائی و پیشنهادهای مربوط به پایش عوامل میکروبی در آب تعریف شده اند More
Download: epub
About Yusef Jalali

اینجانب پس از دوره تحصیلی متوسطه در دبیرستان شاهرضا در مشهد، به ادامه تحصیل در امریکا در زمینه مهندسی راه و ساختمان (لیسانس، دانشگاه ویسکانسین) و مهندسی محیط زیست (فوق لیسانس، دانشگاه ایالتی اکلاهما، و دکترا، دانشگاه میسوری) با تاکید در سامانه های تصفیه آب و فاضلاب مشغول شدم. بیش از ۳۵ سال در پروژه های آب و فاضلاب،
عمدتا در امریکا، و بعضا در ایران مشغول به کار بودم و در حوزه آکادمیک در دانشگاه علم و صنعت تهران به مدت دو سال، و چند دانشگاه در جنوب کالیفرنیا (از جمله
به صورت نیمه وقت به مدت ۱۸ سال مشغول تدریس دروس مهندسی محیط زیست در سطح لیسانس و فوق لیسانس بوده ام CSULA, CSULB, UCI)
سوابق کاری اینجانب شامل برنامه ریزی، مدیریت و انجام مطالعات فنی و طراحی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و صنعتی در شرکت های خصوصی مهندسین مشاور در
(امریکا و جزئی در ایران، و بعضا کار در شرکت های پیمانکار عمرانی و تاسیسات آب بوده، و همچنین شامل بخش نیمه دولتی (سازمان فاضلاب استان لس آنجلس
و انجام پژوهش های فنی، بویژه در زمینه ضدعفونی پساب، فرآیندهای تصفیه مرحله سوم فاضلاب برای بازیافت مجدد آب، و تصفیه میکروبی گازهای آلی فرار هالوژنی متصاعد از فاضلاب و ابداعی در فرآیند بیوفیلتر گازهای مذکور جهت تصفیه موثر گازهای زیان آور و سرطان زا، و همچنین مهندسی بهره برداری از تاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب، و طراحی پروژه های آبیاری و جمع آوری گاز متان از محل دفن پس ماند های شهری می باشد.

Learn more about Yusef Jalali

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book