UNongxaki nezakhe

Ukubhala le ncwadi urhawuzelelwa sisilonda sakudala esingapho-liyo esabangwa ngulo mkhonto: The place of a woman is in the kitchen. Lo mkhonto wamhlaba engumntwana wesikolo, inxeba lawo alipholi. Le nto yenza ukuba azibone efana nehlazo kwiititshala zakhe, zinge ziwakhuphela phandle amantombazana xa zifundisa Yini na ukuba iititshala zam zingabi sazi ukuba ndatshona ku-siphi isiziba! More
Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html
First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book