Makgale

A classic drama in Sesotho sa Leboa. Makgale o lemoga gore Mokgadi le Sefudi e sa le lepheko ka ge ba tseba sephiri sa gore Makgale ke yena mmolai. Makgale o leka go ba tloša tšatšing gomme o a palelwa. Sefudi o utulla gore Makgale ke mmolai gomme ge lešaba le le tseleng go yo mo swara, Makgale o a ipolaya ka lerumo bjalo ka mogale. More
Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html
First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About HDN Bopape

HDN (Diphete) Bopape ke morutiši ka modiro. Diphete o gotše e le modiša wa dikgomo yo a dišitšego go fihla ge a eya go šoma bjalo ka morutiši. Le ge a na le mengwaga ya go feta 15 a tlogetše modiro wa borutiši, thuto e sa le kgauswi le pelo ya gagwe. Yo ke moisa yo tee yo a ratago segagabo. O dumela gore go bohlokwa gore a thekge, a godiše le go hlabolla segagabo ka go ngwala dipuku.

Read HDN Bopape's Smashwords Interview
Learn more about HDN Bopape

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book