Απ' το Μεσαίωνα στο Μεσαίωνα

Fantasy fiction.
A boy living in a village, sometime in the Middle Ages. He will become a rich merchant and duke.
The regeneration era, the 1st the 2nd and the 3rd Industrial Revolution.
The descendants of the duke.
The modern era, the technological breakthrough, the internet.
How withstand is the network?
Where will we go if an "accident" happens to the web?
In what Middle Ages? More

Available ebook formats: epub

About Christos Amvazas, Sr

Ο Χρήστος Αμβαζάς γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1945.
Δεν είναι κάτοχος κανενός πτυχίου Φιλοσοφικής ή Φιλολογικής Σχολής.
Το μόνο πτυχίο που κατέχει είναι αυτό του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού που είναι τελείως άσχετο με τη συγγραφική του δραστηριότητα.
Το εργασιακό του αντικείμενο ήταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή Συστημάτων Αυτοματισμού για τη Βιομηχανία. Στον τομέα αυτόν διέπρεψε.
Οι ανά τον κόσμο Βιομηχανίες που έστησε, λειτουργούν και παράγουν δεν είναι καθόλου λίγες.
Λόγω του επαγγέλματός του, ταξιδέψε σε πολλές χώρες.
Η Ευρώπη, η Ασία, η Αφρικής, η Νότια Αμερική, η Μέση Ανατολή, και άλλες περιοχές, φιλονικούν για το «ποια τον φιλοξένησε περισσότερε ημέρες», αλλά μάλλον κερδισμένη είναι η Ελλάδα, η πατρίδα του, αφού κι’ αυτή δεν στερήθηκε καθόλου τις τεχνικές του υπηρεσίες.
Πλημυρισμένος από εντυπώσεις, εικόνες και εμπειρίες, ξεκίνησε, πριν από δέκα χρόνια περίπου, να γράφει, αποκλειστικά και μόνο για να καλύψει προσωπικές του ανάγκες έκφρασης.
Πολλοί εκδοτικοί οίκοι της Ελλάδας τον απέρριψαν (είναι και η οικονομική κρίση στη μέση), αλλά οι καλές κριτικές που έτυχε από τυχαίους αναγνώστες του, του έδωσαν κουράγια να συνεχίσει.
Διαβάζοντας ένα από τα βιβλία του, ίσως και ‘σεις να του ανεβάσετε το ηθικό και το κουράγιο.
Christos Amvzas was born in Thessaloniki in 1945.
He does not hold any degree in Philosophy or Philology Faculty.
The only degree he holds is that of Electrical Engineer that is totally unrelated to his writing activity.
His work was the design and manufacture of automation systems for the industry.
He has excelled in this area.
The worldwide Industries that were set up from him, and which operate and produce until now are far from few.
Due to his profession, he traveled to many countries.
Europe, Asia, Africa, South America, the Middle East, and other regions of the globe.
All from the above are arguing over "who hosted him for more days", but Greece, his homeland, is a winner, since Greece was not deprived from his technical services.
Overflowed with impressions, images and experiences, he began writing, about ten years ago, to cover his personal expression needs.
Many publishers of Greece rejected him (the economic crisis still persists), but the good reviews that gained by random readers, gave him courage to continue.
By reading one of his books, you might as well raise his morale and courage

Learn more about Christos Amvazas, Sr

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book