क्लेश रहित जीवन

संपूर्ण जग दु:खात आहे आणि जे दु:खात नाहीत ते काल्पनिक सुखात हरवले आहेत. क्लेश रहित जीवन जगण्यासाठी तुम्ही निश्चय केला पाहिजे की तुम्ही लोकांशी असलेल्या व्यवहाराचा समताभावाने निकाल कराल, आणि तेही त्यात यश मिळेल की नाही याची चिंता केल्याशिवाय. More
Download: epub

Also by दादा भगवान

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book