प्रेम

खरे प्रेम तर त्यास म्हणतात की जे कधीच घटत नाही किंवा वाढत नाही आणि त्यात कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा नसते. असे खरे प्रेम तर फक्त ज्ञानीच करु शकतात की ज्यांना लोकांसाठी कोणताही भेदभाव वाटत नसतो आणि म्हणूनच त्यांचा व्यवहार सर्वांशीच अतिशय स्नेहपूर्ण असतो. More
Download: epub

Also by दादा भगवान

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book