चमत्कार

चमत्काराचा अर्थ आहे आपल्या समजूती पलीकडील शक्तीचे अस्तित्व असणे. ज्ञानी पुरुष आपल्याला या चमत्कारामागे दडलेल्या सत्याची जाणीव करुन देतात आणि चमत्कार व सिद्धी याच्यातला फरक दाखवितात. आध्यात्मिकता आणि चमत्कारामधील नेमका फरक समजण्यासाठी वाचा... More
Download: epub

Also by दादा भगवान

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book