सत्य-असत्याचे रहस्य

सत्य आणि असत्य हे तर आपल्या मान्यतेमुळेच उभे आहेत, ज्याचा काही आधारच नसतो. या पुस्तकात सत्, सत्य आणि असत्याचे भेद स्पष्ट करण्यात आले आहे, सत् म्हणजे शाश्वत तत्त्व, जसे की आपला आत्मा, जो एक परम सत्य आहे. सत्, सत्य आणि असत्य, याचे रहस्य जाणून घेण्यासाठी वाचा... More
Download: epub

Also by दादा भगवान

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book