आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीचे सरळ आणि अचूक विज्ञान

ज्या सुखानंतर दु:ख येत असेल त्याला सुख कसे म्हणू शकतो. हे तर टेम्पररी सुख आहे आणि कल्पित आहे, मानलेले सुख आहे. सुख तर परमनन्ट असते. सुख आपल्या आतच आहे. जेव्हा आत्मा प्राप्त होतो तेव्हाच सनातन (सुख) प्राप्त होईल. अधिक जाणण्यासाठी हे पुस्तक वाचा. More
Download: epub

Also by दादा भगवान

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book