Aşk-ı Kur'an

Aşk-ı Kur’an; İlahi bir sevda, aşk-ı hakikiye yönelişin adı, İlahi mesajları okuyucu yüreği ile teyit alma arzusudur. Allah insan’ı eşref-i mahluk olarak yarattı. Kendini bilmesi için ona irade verdi. Aşk-ı Kur’an; İlahi mesajın kendine bahşedilen irade ile anlaşılmasıdır. More

Available ebook formats: epub

About Mehmet Ali Eroğlu

Mehmet Ali Eroğlu (1967 Eskişehir)
Eğitimini; Boğaziçi Üniversitesi Y.D.Y.O, 1989'da, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyat Bölümü'nü (1993)' D. Devlet Pedagoji Üniversitesi Diller Fakültesi, Türk Dili bölümünde doktorasını 2001'de tamamladı. Uluslararası Doğu Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'nde Arap Dili, Türk Dili, ve Türk Lehçelerine yönelik dersler verdi. University of North Texas, Castilla La Mancha University, Vistula University, Vilnuss University vb üniversitelerde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalışmıştır.
Türkçenin yabancılara öğretimi ile akademik ve bilimsel çok sayıda konferans seminerler vermiştir. Yayınlanan akademik çalışmaların yanında kişisel dünyasına ait çalışmalar da yapmıştır yayına hazır bekletilen çalışmaları ile birlikte yayınlanan eserlerinden bazıları: Türk dünyasına yönelik Rusça basılan "Zamanlara göre Türk Lehçelerindeki Fillerin Karşılaştırması", "Yabancılara Türkiye Türkçesi Öğretimi" ve Türkçe öğretmenlerine yönelik, Yazılı anlatım, Sözlü anlatım üzerine mesleki alan kitapları sayılabilir.

Learn more about Mehmet Ali Eroğlu

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book