Di Šitile Phaahle

A classic drama in Sesotho sa Leboa.

Lepheko la gagwe le legolo ke Tlhakolane ka ge e le yo mongwe wa barutwana bao a ba šomišago le lekoko la gagwe gore go hlokege taolo dikolong. Seo se mo tšhošago ke gore Tlhakolane a se tsoge a utolotše sephiri se go rragwe e lego Lehlanye. More
Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html
First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book