वाणी, व्यवहारात...

आपली वाणी अशी असावी की जेणे करुन कोणाला दु:ख होऊ नये. ज्याप्रमाणे एखादी टेप वाजवण्यापूर्वी त्यात रेकॉर्डींग करावी लागते त्याचप्रमाणे आपल्या तोंडून जी वाणी निघते ती मागील जन्मांत केलेल्या रेकॉर्डींगचाच परिणाम आहे. अधिक खोलवर समजण्यासाठी वाचा... More
Download: epub

Also by दादा भगवान

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book