Кръщението и дарбите на Святия Дух

Но ще приемете чудотворна сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене... Исус говори на Своите ученици точно преди възнесението Си в небето. Той ги инструктира да не излизат и да не започват да свидетелстват, тъй като все още нямат чудотворната сила на С. Д. Тази думите ще са преведени правилно същи и ако кажем така: “свидетели по същия начин, както Аз бяхсвидетел”. More

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Stephen Hedges

Stephen Hedges was born into a Jewish family and raised in Kenya (East Africa).

Since the turn of the century Stephen Hedges has taught the Hebrew Scriptures (the Old Testament) at an institute in Bulgaria.

Learn more about Stephen Hedges

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book