Видо-временные Формы Глагола Турецкого Языка В Сопоставлении С Русским

Проведен критический анализ современного состояния лингвистических работ по проблеме вида и аспектуальности в турецком, тюркском и русском языкознании.
Определено место способов выражения аспектуальности в системе турецкого языка.
Дана функционально-семантическая характеристика способам выражения аспектуальности в турецком и русском языках. More

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Mehmet Ali Eroğlu

Mehmet Ali Eroğlu (1967 Eskişehir)
Eğitimini; Boğaziçi Üniversitesi Y.D.Y.O, 1989'da, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyat Bölümü'nü (1993)' D. Devlet Pedagoji Üniversitesi Diller Fakültesi, Türk Dili bölümünde doktorasını 2001'de tamamladı. Uluslararası Doğu Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'nde Arap Dili, Türk Dili, ve Türk Lehçelerine yönelik dersler verdi. University of North Texas, Castilla La Mancha University, Vistula University, Vilnuss University vb üniversitelerde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalışmıştır.
Türkçenin yabancılara öğretimi ile akademik ve bilimsel çok sayıda konferans seminerler vermiştir. Yayınlanan akademik çalışmaların yanında kişisel dünyasına ait çalışmalar da yapmıştır yayına hazır bekletilen çalışmaları ile birlikte yayınlanan eserlerinden bazıları: Türk dünyasına yönelik Rusça basılan "Zamanlara göre Türk Lehçelerindeki Fillerin Karşılaştırması", "Yabancılara Türkiye Türkçesi Öğretimi" ve Türkçe öğretmenlerine yönelik, Yazılı anlatım, Sözlü anlatım üzerine mesleki alan kitapları sayılabilir.

Learn more about Mehmet Ali Eroğlu

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book