Antologji e Kur'anit

Në këtë antologji janë pasqyruar ajete e sure si hyrje në tematikën e Kur'anit sipas shqipërimit nga Myfti Salih Ferhat Hoxha. More
Download: epub mobi (Kindle)
About Kudret Hoxha

A former librarian in his native Albania, now retired, K.S.Hoxha is currently immersed in religious studies and translation of the Koran. He lives in the city of White Plains, New York.

Learn more about Kudret Hoxha
Report this book