คนหนึ่งในพวกท่านเป็นม“รร้าย

ข้อความที่ลึกซึ้งนี้ “คนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้าย” ได้ถูกกล่าวโดยพระเยซูคริสต์ต่อกลุ่มที่เล็กน้อยของพระองค์แห่งสาวกสิบสองคน เราหลายคนถูกปฏิบัติต่ออย่างไม่ดีโดยมารร้ายเพราะว่าเราไม่รู้วิธีที่จะเปิดโปงมันหรือระบุการงานของมัน ในหนังสือที่เป็นพระพรนี้ คุณจะค้นพบบาปต่างๆของมารร้ายและตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินในบาปเหล่านั้น ขอให้วลีนี้ “คนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้าย” จะไม่ประยุกต์ใช้กับคุณ!

Available ebook formats: epub

About Dag Heward-Mills

Dag Heward-Mills is known for his Healing Jesus Crusades throughout the continent of Africa with thousands in attendance and many accompanying miracles. The son of a lawyer, Dag gave his life to the Lord while a teenager.
In the course of his seven-year training at Medical School, he became a pastor in Accra, Ghana and started what is now a fast-growing denomination: Lighthouse Chapel International, which has over 1,000 branches and is on every continent.
It was in 1988 in Suhum, a small town in Ghana, that God placed upon him the anointing to teach. He began holding meetings in a classroom on campus that accommodated just a handful of people. As attendance steadily increased, larger and larger halls had to be used, until finally, in 2006, he commissioned the construction of one of the largest church complexes in Africa!
A prolific author of several best-selling books, his radio, TV and internet programmes reach millions around the world. Other outreaches include pastors and ministers conferences and the renowned Anagkazo Bible and Ministry Training Centre.

Learn more about Dag Heward-Mills
Report this book