Μνήμη Θανάτου. Трагом сећања на смрт

Из садржаја:
- Уводне напомене
- ПРВИ ДЕО - СТРАХ ОД СМРТИ И ПРИПРЕМА ЗА СМРТ У ХЕЛЕНСКОЈ МИСЛИ
- Страх од смрти
- Утеха мистерија
- Орфичари и њихова етика
- Платон и „припрема за смрт“
- ДРУГИ ДЕО - СМРТ И ВАСКРСЕЊЕ
- О смрти
- О васкрсењу
- Хришћанска димензија страха од смрти
- О правој смрти
- ТРЕЋИ ДЕО - СЕЋАЊЕ НА СМРТ
- Шта је сећање на смрт?
- Порекло
- Пракса
- Последице
- ЗАКЉУЧАК
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book