45 Δωρεάν συντονισμούς Ρέικι

Το βιβλίο αυτό περιέχει 24 δωρεάν συντονισμών. Αυτό το βιβλίο περιέχει επίσης 21 επιπλέον συντονισμούς Ray. More

Available formats: pdf, rtf, txt

First 20% Sample: read online
Published: Oct. 26, 2011
Words: 6,210
Language: Greek
ISBN: 9781465949165
About Chris Comish

Chris Comish is a Reiki Healer and Reiki Master Teacher. Reiki is Japanese for Universal Life Energy. He offers distant healing and various Reiki attunements. Chris is an ordained minister in the Universal Life Church and a Master Essene Healer. Chris was also recently initiated as a Priest in the Order of Melchizedek. He is the author of fifteen books: The Living Light, Manifest Divinity Through Reiki, 24 Free Reiki Attunements, 28 Powerful Reiki Attunements, 36 Free Reiki Attunements, 45 Free Reiki Attunements, Alpha Omega Healing Session, Eternal Spirit, The Earth Gate and the six books of the Ascension Rays Book Series. Chris is also the founder of the City of Shamballa social network. Qan Dek is his spiritual name which Qan is derived from Quan (Yin) which means compassionate one, and Dek is short for Melchizedek, the guiding spiritual order of the ages.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book