Email this sample to a friend

Gerben Graddesz Hellinga

Grensconflicten

HET EERSTE BOEK OVER

PTUUI’S, MENSEN EN ZASSONEN

Verschijnsel.net

Grensconflicten Copyright 2011 Gerben Graddesz Hellinga
Omslagillustratie copyright 2011 Bauke Muntz
ISBN: 978-1-4657-6711-0

Dit boek verschijnt onder het Verschijnsel-imprint. Verschijnsel is een imprint voor oorspronkelijk Nederlandstalige ideeënliteratuur van meerdere uitgeverijen in digitale vorm. Deze e-boeken zijn bijeengebracht op Verschijnsel.net

Verantwoordelijke uitgever van dit eboek:
Verschijnsel vzw, F. De Merodestraat 7, 2800 Mechelen, België.

Uitgeverij Verschijnsel heeft zijn eigen fonds van oorspronkelijk Nederlandstalige ideeënliteratuur, uitgebracht in gebonden edities en/of in paperback. Uitgebreide informatie over al deze titels, inclusief romanfragmenten en complete korte verhalen, is te vinden op www.verschijnsel.com

Driehoeksconflicten”, een paperback-uitgave van de complete trilogie over Ptuui’s, Mensen en Zassonen, is nog te bestellen via www.verschijnsel.com.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo-print, microfilm or any other means without written permission from the publisher / Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Previous Page Next Page Page 1 of 180