SCHADUWSTRIJD

De kronieken van de magiër

Boek 1

Jaap Boekestein


Schaduwstrijd © 1998, 2011, 2012 Jaap Boekestein

Omslagillustratie: Mikhail Alexandrovitch Vrubel

ISBN: 978-1-4657-7434-7

Verantwoordelijke uitgever: Jaap Boekestein.

Dit boek is verschenen onder het Verschijnsel-imprint. Verschijnsel is een impressum voor oorspronkelijk Nederlandstalige ideeënliteratuur van meerdere uitgeverijen in digitale vorm. Deze e-boeken zijn bijeengebracht op verschijnsel.net.

Uitgeverij Verschijnsel heeft zijn eigen fonds van oorspronkelijk Nederlandstalige ideeënliteratuur, uitgebracht in gebonden edities en/of in paperback. Uitgebreide informatie over al deze titels, inclusief romanfragmenten en complete korte verhalen, is te vinden op www.verschijnsel.com

Een gebonden uitgave van “Schaduwstrijd” met losse landkaart is nog te bestellen via www.verschijnsel.com.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo-print, microfilm or any other means without written permission from the publisher / Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Previous Page Next Page Page 1 of 377