WATER TOT IJS

DOOR PAUL HARLAND

Water tot IJs copyright 2011 Paul Harland en Verschijnsel vzw

Omslag copyright 2011 Bauke Muntz

ISBN: 978-1-4657-5875-0

Eindredaktie: Mike Jansen

Dit boek is verschenen onder het Verschijnsel-imprint. Verschijnsel is een imprint voor oorspronkelijk Nederlandstalige ideeënliteratuur van meerdere uitgeverijen in digitale vorm. Deze e-boeken zijn bijeengebracht op verschijnsel.net.

Verantwoordelijke uitgever van dit eboek is Verschijnsel vzw, F. De Merodestraat 7, 2800 Mechelen, België.

Uitgeverij Verschijnsel heeft zijn eigen fonds van oorspronkelijk Nederlandstalige ideeënliteratuur, uitgebracht in gebonden edities en/of in paperback. Uitgebreide informatie over al deze titels, inclusief romanfragmenten en complete korte verhalen, is te vinden op www.verschijnsel.com

Een paperback-uitgave van “Water tot IJs” is nog te bestellen via www.verschijnsel.com.

De gebonden uitgave van “Water tot IJs” is uitverkocht.


No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. / Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

***

Smashwords Edition, License Notes

Previous Page Next Page Page 1 of 294