Email this sample to a friend

Uitgeverij Verschijnsel heeft zijn eigen fonds van oorspronkelijk Nederlandstalige ideeënliteratuur, uitgebracht in gebonden edities en/of in paperback. Uitgebreide informatie over al deze titels, inclusief romanfragmenten en complete korte verhalen, is te vinden op www.verschijnsel.com

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo-print, microfilm or any other means without written permission from the publisher / Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

***

Met dank aan de proeflezers: Michael Blommaert, Edward van Egmond, Tara van Egmond, Dave Haringman, Richard Vermaas en Victor Poederbach

En dank aan: DarkLily voor Illusia

Eerste Kroniek van Cranborn

De Falende God

Voor Karin, die was,

En Marieke, die is.

Recensenten over ‘De Falende God’

Fantasywereld

De Falende God is een zeldzaam goed boek in het genre van de epische fantasy en een aanrader voor iedereen. Tevens is het een mooi begin voor een nieuwe serie met vele mogelijkheden.

Previous Page Next Page Page 2 of 316