NGUYỄN MỘNG GIÁC
MÙA BIỂN ĐỘNG

TẬP IV

THA HƯƠNG

Chương 125 – Chương 185

Cảm Tạ

Các phần viết về cuộc di tản trên Quốc lộ Bảy và cuộc rút quân khỏi Quảng trị Thừa thiên trong tập truyện này dựa rất sát vào hai cuốn hồi ký Ngày N+… của nhà văn Hoàng Khởi Phong và Tháng Ba Gãy Súngcủa nhà văn Cao Xuân Huy. Tác giả chỉ thêm bớt một số chi tiết do nhu cầu tiểu thuyết, dù biết với những kinh nghiệm sống phong phú được ghi lại trung thực trong hai cuốn hồi ký đặc sắc nói trên, nhiều khi tiểu thuyết hóa các kinh nghiệm ấy lại làm giảm giá trị hiện thực của nguyên tác rất nhiều.

Previous Page Next Page Page 1 of 1006