Email this sample to a friend

***

Smashwords Edition, License Notes
This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.

Toen de rechter na het reces het rechtshol weer binnenkwam met zijn staart rechtop en de eindhaak naar voren gericht, wist Kazazi dat haar pessimisme gerechtvaardigd was geweest. De maximale straf! En wat ze gedaan had was toch echt niet zo vreselijk geweest...

Ze was naar het windopwaarts gelegen deel van het dorp gegaan om te proberen één van haar mooiste hiëroglyfen te verkopen aan een rijke inwoner van haar dorp. Gjata had al vaak belangstelling getoond voor haar kunstwerken als hij ze bij anderen had zien hangen en Kazazi had er nogal op aangedrongen dat hij nu ook zelf eens een van haar producten kocht. Tja, ze had inderdaad haar geduld verloren toen Gjata haar prijs niet wilde betalen; ze verloor nu eenmaal snel haar geduld... Maar Gjata had haar toch niet zo hardhandig uit zijn hol hoeven laten gooien? En hij had zeker niet zo ver hoeven te gaan, haar door de dichtstbijzijnde opening van het holendorp op het oppervlak te laten zetten! Als je Kazazi zo behandelt zit het er dik in dat er moeilijkheden van komen en Gjata had er eigenlijk om gevráágd dat Kazazi uit wraak probeerde Gjata’s windmolen stuk te gooien.

Kazazi realiseerde zich heel goed dat ze daarvoor gestraft diende te worden. Die vervloekte driftbuien van haar ook altijd! Maar ze had ook pech gehad; het lag niet alleen aan haar. Als ze iets beter had gemikt was het inderdaad Gjata’s windmolen geweest die door haar windafwaarts geworpen steen was vernield. Maar ze had niet goed gemikt en nu miste een windmolen even verderop een van zijn schoepen...

Previous Page Next Page Page 2 of 21