Email this sample to a friend

45 Gratis Reiki Afstemmingen

Chris Comish

Smashwords EditionCopyright © 2010 Chris Comish

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, opgeslagen in een zoeksysteem en uitgezonden via welk medium dan ook -rechtmatig gebruik en citaten in artikelen en recensies uitgezonderd- zonder geschreven toestemming van de uitgever vooraf.

De schrijver van dit boek onthoudt zich van het geven van medische adviezen en zal gebruik van welke techniek dan ook als behandelvorm voor lichamelijke of medische problemen nooit voorschrijven zonder direct of indirect advies van een arts. De schrijver heeft slechts de intentie algemene informatie te geven die je kan helpen bij je zoektocht naar emotioneel en spiritueel welzijn. In het geval je informatie uit dit boek voor jezelf gebruikt, hetgeen een in de grondwet vastgelegd recht is, aanvaarden de schrijver en de uitgever geen verantwoordelijkheid voor de daaruit voortvloeiende handelingen.

Vertaald door: Margriet Markerink

www.cityofshamballa.netSmashwords Edition, License Notes

Dit ebook is in licentie gegeven voor uw persoonlijk gebruik alleen. Dit ebook mag niet worden doorverkocht of weggegeven aan andere mensen. Wilt u dit boek te delen met een andere persoon, neem dan de aanschaf van een extra kopie voor elke persoon. Als je dit boek leest en niet de aankoop, of het was niet aangeschaft voor eigen gebruik, dan gaat u terug naar Smashwords.com en de aankoop van uw eigen exemplaar. Dank u voor het respecteren van het harde werk van deze auteur.

Smashwords Edition

ISBN 978-1-4658-1716-745 Vrije Afstemmingen op Reiki en andere energie systemen

Dit boek bevat 24 gratis afstemmigen op Usui Reiki, Nieuwe Usui Reiki, Full Spectrum Healing, Lavendelkleurige Vlam, Zilverviolette Vlam, Karuna Ki, Kundalini Reiki, Imara Reiki, Groene Tara Seichim, Gouden Straal, Gouden Reiki, Shamballa Multi-Dimensional Healing en een verbinding met de Axiatonale Lijnen. In dit boek vind je ook 21 afstemmingen op bijkomende Stralen.

Previous Page Next Page Page 1 of 23