Email this sample to a friend

Timişoara – o scurta istorie

Pe locul unde se află astăzi Timişoara se crede că se găsea încă de pe vremea dacilor o localitate numită ZAMBARA. Nu se poate ştii cu precizie dacă această localitate sau alta, întemeiată de către romani s-a numit mai târziu TIBISCUM. În orice caz este foarte probabil că acest din urmă oraş, numit "MUNICIPIU" pe un document contemporan, este la originea Timişoarei de azi.

În timpul năvălirilor barbare, în locul "CASTRULUI ZAMBARA"se ridică localitatea "BEGUEY" numire luată de la râul Beghei.
Abia în anul 1212 se pomeneşte despre "CETATEA TIMIŞULUI" (Castrum Temesiensis) într-un document al regelui Andrei II.
În 1316, regele ungar Carol Robert de Anjou îşi mută reşedinţa la Timişoara, iar oraşul creşte economic.
Timişoara cade în mâinile turcilor, în 1552 şi timp de 164 de ani se află sub dominaţie otomaă, devenind paşalâc.

În 1716, prinţul Eugeniu de Savoya eliberează Timişoara de turci.
După plecarea turcilor, provincia, cu numele "Banatul Timişean", nu e ataşată Ungariei, ci guvernată ca o provincie catolică – dându-i-se o administraţie cu totul separată de cea a Ungariei.
Generalul Mercy Claudius Florimund întemeiază oraşul modern.
În 1718 se înfinţează cartierul "Maierele Române", (actualul cartier Elisabetin), în 1720 ia fiinţă cartierul "Fabric", iar în anul 1744, cartierul "Iosefin".

În anul 1731 – 1734 s-a construit Primăria Veche din Piaţa Libertăţii
În anul 1771 se deschide prima tipografie a lui Matei Heimerl.
La sfârşitul secolului al XVIII lea, oraşul Timişoara este socotit drept unul dintre cele mai frumoase şi curate oraşe ale Europei.

În anul 1781, Iosif al II-ea declară Timişoara drept municipiu (oraş liber regesc).
Biserica ortodoxă sârbă din Piaţa Unirii este construită între anii 1744 – 1748,
Prefectura Veche din Piaţa Unirii este construită între 1754 – 1774 şi a mai cunoscută şi ca Palatul Baroc
Domul romano-catolic din Piaţa Unirii este construit între 1736 – 1774.

În anul 1809 visteria şi tezaurul Imperial Austro-Ungar sunt mutate de la Viena la Timişoara ca să nu ajungă în mâinile lui Napoleon.
În 1849 Banatul şi Timişoara sunt rupte de Ungaria, Timişoara ajunge capitala "Voivodinei sârbeşti şi Banatului Timişan", iar în 1860 Banatul e cedat Ungariei.

În 1853 se introduce telegrafia;
În 1857, Timişoara este primul oraş din ţară iluminat public cu gaz. Tot atunci este legat la reţeaua ferovoară europeană.
În 1867 ia fiinţă Societatea de tramvaie cu cai
În 1881 se instalează moderna reţea telefonică;
În 1884 Timişoara este primul oraş din Europa cu străzile iluminate electric;
În 1895 începe asfaltarea străzilor;
În 1899 se pune în funcţiune tramvaiul electric, înaintea multor oraşe mari din Europa;

Între 1912 – 1914 se modernizează reţeaua de apă şi canal;
În 3 August 1919, intră în Timişoara trupele române, sub comanda colonelului Economu, iar în 28 iulie 1919 Timişoara ajunge sub administraţie românească.
În decembrie 1989, la Timişoara începe în 16 decembrie Revoluţia, iar în 20 decembrie devine primul oraş liber de sub regimul comunist condus de Nicolae Ceauşescu.

Previous Page Next Page Page 1 of 5