Alle rechten voorbehouden

Dit werk wordt u gratis ter beschikking gesteld voor gebruik in huishoudelijke kring. Gratis betekent niet dat u de intellectuele eigendom verwerft over het werk. U mag het werk noch inhoudelijk noch vormelijk wijzigen zonder toestemming van de auteur. U mag het werk niet ter betaling verder verspreiden.

Het werk wordt beschermd door auteursrecht en/of indien relevant door de naburige rechten en/of het sui generis databankenrecht en/of de geldende wetgeving van toepassing zijnde recht. Elk gebruik van het werk dat hier niet uitdrukkelijk wordt toegestaan, is verboden.


Smashwords Edition, License Notes

Thank you for downloading this free ebook. Although this is a free book, it remains the copyrighted property of the author, and may not be reproduced, copied and distributed for commercial or non-commercial purposes. If you enjoyed this book, please encourage your friends to download their own copy at Smashwords.com. Thank you for your support.


De ogen van de wolf

copyright 2012 W.M. Caers

published by Weyenberg at Smashwords

Previous Page Next Page Page 1 of 451