Email this sample to a friend

Colofoon


Voor Lieuwe


Gepubliceerd door uitgeverij Anthune bij Smashwords


ISBN: 978-90-809559-0-5, versie 1.2

NUR: 273

Tekst en Illustraties: Clement Roorda

Uitgever: Uitgeverij Anthune

Meer informatie: www.anthune.nl

1e druk 2012

©1999/2012 Clement Roorda


Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldiging en – of openbaar gemaakt worden, door middel van druk, (foto)kopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.Over het spoor tussen Kampen en Zwolle rijdt een treintje. Hij rijdt eerst van Kampen naar Zwolle en daarna weer terug. Twee keer per uur doet hij dat.

Het is een mooie trein. Buiten glimmend geel, binnen mooie rode stoelen. De deuren gaan automatisch open en dicht. Op de muren heeft een meneer schilderijen gemaakt van tulpen: rode en gele. Geen wonder dat het Kamper Treintje trots is op zichzelf.

Elke dag brengt het Kamper Treintje mensen weg. Vrolijke mensen, dikke mensen, oude mensen, jonge mensen, slaperige mensen, mensen met grote tassen, een meneer met een kleine baby, mevrouwen en kinderen. Aan het einde van de dag brengt het treintje dezelfde mensen weer terug.

Previous Page Next Page Page 1 of 6