Email this sample to a friend

Colofon


Voor Maarten


Gepubliceerd door uitgeverij Anthune bij Smashwords


ISBN: 978-90-809559-6-7

NUR: 273

Tekst en Illustraties: Clement Roorda

Uitgever: Uitgeverij Anthune

Meer informatie: www.anthune.nl

2e druk 2013, versie 130808

©1999/2013 Clement Roorda


Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldiging en – of openbaar gemaakt worden, door middel van druk, (foto)kopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Het is zomer. Het Kamper Treintje rijdt van Zwolle naar Kampen. De zon schijnt, de vogels fluiten. Koeien staan in de wei.

Voor in het Kamper Treintje zitten drie jongetjes. Ze praten met elkaar. Het Kamper Treintje luistert. Dat doet hij wel vaker. Je leert er soms wat van en hij heeft toch niets beters te doen.


Previous Page Next Page Page 1 of 8