Email this sample to a friend

Tuyển Tập 32 Truyện Ngắn Hay

Mục lục

 

Truyện Ngắn Hay Sưu Tầm

Bội phản 2

Lỗi không phải tại rượu 8

Khi người ta còn trẻ 16

Con của rừng 19

Ngày nghỉ cuối tuần 22

Thật là giản đơn 28

Báo 35

Câu chuyện ngày cuối năm 40

Rồi cũng tới nơi thôi 44

Dòng nước trong vắt 48

Lửa bên sông   50

Người ngu ngơ 56

Hoa hồng sớm mai 59

Trăng ngự bến xuân 64

Khúc Sông Trong 65

Trăng Ngự Bến Xuân 67

Nước nguồn xuôi mãi  69

Hội lính Cánh Bắc Đường 72

Bến Bội Đình   74

Những người bạn già 78

Hôm qua và hôm nay      82

Nơi dòng sông chảy qua       88

Sapa mây phủ       94Previous Page Next Page Page 1 of 242