Email this sample to a friend

Tác giả: Chu Nhuệ


Chu Du Phỏng Chế Quạt Lông Ngỗng


Người dịch: Trần Thái Hùng

Email: tranthaihung1959@gmail.comTại sao nước cờ của Gia Cát Lượng vẫn cao hơn ta vậy?”

Vấn đề này cứ luôn mãi làm cho Chu Du đau đầu, làm cho ông ta mất ăn mất ngủ.

Chu đô đốc,”

Lổ Túc đi vào đến nhắc nhở Chu Du,

Ngài phải ăn cơm rồi.”

Chu Du nói:

Cơm còn nóng lắm, đợi nguội một chút rồi hãy ăn.”

Lổ Túc nói:

Đã nguội ba ngày rồi.”

Chu Du liền có chút giật mình.

Ta đã ba ngày không ăn cơm rồi sao?”

Đúng vậy.”

Hết cách, ta từng nói với lòng: Chu Du ơi Chu Du, chưa nghĩ ra kết quả, ngươi đừng có ăn cơm.”

Previous Page Next Page Page 1 of 32