~~~***~~~

BOSÝ POSOL
Peter Fabok
Copyright 2012 Peter Fabok
Smashwords Edition~~~***~~~Smashwords Edition, License Notes
This ebook is licensed for your personal enjoyment only.
This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient.
If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your own copy.
Thank you for respecting the hard work of this author.

Smashwords Edition, Licenčná poznámka
Táto kniha je určená výhradne na osobné použitie a nesmie byť ďalej predávaná alebo iným spôsobom šírená tretím osobám.
Ďakujeme že rešpektujete prácu a práva jej autora.~~~***~~~Vyjadriť myšlienku efektívne znamená vyjadriť ju jednoducho a stručne.
Pre autora je to vždy úloha, ako vložiť čo najväčší počet informácií do čo najmenšieho rozsahu textu.

Výzvu som zodpovedne prijal. Za svoje dobre investované peniaze preto dostanete minimálny potrebný počet strán, z čoho mám úprimnú radosť

Previous Page Next Page Page 1 of 27