Princípy, načrtnuté v nasledujúcich kapitolách, prakticky aplikujem a rozvíjam v projektoch Barefoot Ambassador a Permanent Readiness.Peter Fabok
bosý posol~~~***~~~ÚVOD

Ľudský duch hľadá stále nové možnosti pre telo, v ktorom prebýva. Skúmame hranice zvládnuteľného a opätovne zisťujeme, že nie sú definitívne. Zároveň tento príbytok spoznávame a učíme sa žiť v symbióze s ním.

Chápeme, že život sa odohráva tu a teraz?
Čo nás posúva ďalej? Čo nás brzdí a limituje?
Kedy sme šťastní? Kedy napredujeme?
Čo je to naplnený život?

Tieto a mnohé ďalšie otázky si kladieme. Žijeme ich odpovede, často bez toho, aby sme si to uvedomovali ;-)~~~***~~~Dýchaj

Ktosi povedal, že s dychom prichádza život. Ono to tak vskutku je. V každom nádychu je obsiahnutý základný katalyzátor života, kyslík. Keď zúžime prítomnosť na najkratší možný časový úsek, bude to doba jedného nádychu a výdychu. Tento cyklus je základnou jednotkou frekvencie ľudského života. Toto je skutočná prítomnosť - nič iné nejestvuje.

S dychom neprichádza len život. Dýchanie je podstatnou súčasťou všetkých relaxačných cvičení. Pretože, s dychom prichádza uvoľnenie. S dychom prichádza zdravie a kľud.

Pečo je to tak? Je v tom niečo mystické, alebo je to jednoducho preto, že podvedome vnímame a ukľudňuje nás, že púhym dokončením tohto najmenšieho cyklu sme si potvrdili, že žijeme? A je to vôbec dôležité?

Previous Page Next Page Page 2 of 27